dimarts, 27 d’octubre del 2015

II Congrés Nacional de Diferències Individuals i Necessitats Educatives Específiques

Aquest cap de setmana, part de l’equip de Psicòlogues de l’àrea infantil del Centre de Psicologia Onment, juntament amb la resta de professionals de l’associació de TDAH Tarragona (APYDA), hem assistit al II Congrés Nacional de Diferències Individuals i Necessitats Educatives Específiques organitzat per l’associació TDAH Vallès.

En aquesta segona edició, el congrés ha tractat sobre l’innovació en els processos d’ensenyament-aprenentatge, posant especial èmfasis en el paper determinant de les noves tecnologies com a eina per aconseguir un canvi en el model educatiu actual, que en ocasions, sembla no haver avançat a la mateixa velocitat que ho ha fet la societat.

Així doncs, en una generació que podem definir com la “generació digital”, és evident que hem de buscar noves formes de motivar als nens i nenes per aconseguir frenar l’acusat fracàs escolar que patim al nostre país.

Algunes de les novetats presentades consistien en plataformes informàtiques per treballar continguts tals com la lectura o el raonament lògic-matemàtic, que ja sabem que són dues de les principals àrees que es tenen en compte a les escoles del nostre país. D’altres, en canvi, es centraven en àrees menys curriculars però molt importants a nivell cognitiu per poder assolir els aprenentatges que exigim des de les escoles tals com atenció, orientació espacial, planificació i organització, raonament lògic, etc. De la mateixa manera, també es van presentar instruments per avaluar dificultats d’aprenentatge en formats digitals, reduint així els temps d’administració i en general, agilitzant el procés als professionals.

A més a més d’aportar solucions per les dificultats d’aprenentatge, també es van presentar eines per treballar amb trastorns específicsque requereixen incidir més enllà de processos d’aprenentatge, com és el cas del Trastorn de l’Espectre Autista. Entenent també que l’informàtica ofereix moltes possibilitats, van mostrar des d’aplicacions per tablets, fins a robots que interactuen amb el nen a la vegada que recullen informació rellevant pel professional.

Totes aquestes eines que ens han presentat tenen un objectiu comú, i aquest és propiciar la motivació i el gust per aprendre, factors imprescindibles per assolir l’èxit acadèmic i que sembla que no es tenen suficientment en compte actualment.

Un clar exemple el tenim en nens i nenes que presenten molt bones capacitats intel·lectuals, però que al no tenir suficient motivació, acaben passant desapercebuts tot i les seves altes capacitats, o inclús arriben a fracassar.

Així doncs, ens trobem davant d’un canvi de paradigma pel que fa a l’aprenentatge i a l’ensenyament?
Estarem iniciant el camí cap a divertir-nos aprenent i  a aprendre divertint-nos en comptes de ser concebudes com dues coses totalment independents?

Qui sap! Sembla una possibilitat molt factible i creiem que cada cop anirà en augment ja que és un món que ofereix possibilitats infinites. Nosaltres, per la nostra part seguirem formant-nos i investigant per així estar al dia de totes les novetats per poder-vos oferir una atenció actualitzada i de qualitat.
“Si les enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamo sayer, les estamos robando el mañana” J.Dewey.


Laura Camacho Gómez
Psicòloga